Palvelut ja erikoisalat

Kieliparini ovat suomi-englanti ja englanti-suomi.

Monipuolisen työkokemukseni pohjalta tarjoan asiantuntevia käännöspalveluja ja kielentarkistusta useilla erikoisaloilla.

Lääketiede
Informaatioteknologia
Talous ja liike-elämä
Markkinointi
Tekniikka
Koulutus
Maatalous, luonto ja eläimet

Lääketiede

 • lääkinnällisten laitteiden käyttöohjeet ja manuaalit
 • ohjelmistojen lokalisointi
 • markkinointimateriaalit
 • lääkkeiden pakkausselosteet ja valmisteyhteenvedot
 • kliiniset tutkimukset ja suostumuslomakkeet
 • laboratorioinstrumentit

Informaatioteknologia

 • ERP-lokalisointi
 • muu ohjelmistolokalisointi (mm. lääkinnälliset laitteet, kaupan ala)

Talous ja liike-elämä

 • vuosikertomukset, osavuosikatsaukset ja pörssitiedotteet mm. metsätalouden, kemianteollisuuden, tekniikan ja lääketieteen aloilla
 • sopimukset
 • liiketapaohjeet (Code of Conduct)
 • yritysvastuu
 • yritysten henkilöstölehdet
 • media-alan sisäiset materiaalit

Markkinointi

 • Internet-sivustot
 • lääkinnällisten laitteiden ja valmisteiden yms. sekä teknisten alojen esitteet
 • matkailu

Tekniikka

 • laitteiden käyttöohjeet ja manuaalit

Koulutus

 • mm. ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmat ja kurssien kuvaukset
 • online-koulutusmateriaalit mm. viestinnän alalla

Maatalous, luonto ja eläimet

 • lehtiartikkelit
 • verkkomateriaalit

Ota yhteyttä

Käännöspalvelu Core Connection
info@coreconnection.fi
040 7633 242 / Tarja Oinonen

Y-tunnus: 2139010-8